Διαχείριση
Ιατρικών Αποβλήτων
ENVIRODENT
Διαχείριση Ιατρικών ΑποβλήτωνΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Οδοντιατρεία

Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων για μικρά και μεγάλα ιδιωτικά ιατρεία.

Μικροβιολογικά Εργαστήρια

Μικροαποκομιδή και διαχείριση αποβλήτων από μικροβιολογικά εργαστήρια.

Κλινικές

Κάλυψη κλινικών για διαχείριση ιατρικών αποβλήτων με διαδικασίες πιστοποιημένες με σύστημα ποιότητας ISO.

Μονάδες Τεχνητού Νεφρού

Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων για τις μονάδες τεχνητού νεφρού με υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.

Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων μέσα στο ιατρείο-Διαδικασία

” Ξεκινάτε την διαχείριση των μολυσματικών αποβλητων του ιατρείου σας. Τι πρέπει να κάνετε?”

“Παρακολουθείστε το βίντεο και τις οδηγίες παρακάτω”

“Μετά το μόνιμο κλείσιμο του κουτιού hospital box ο γιατρός σφραγίζει το κουτί με την σφραγίδα του, υποδηλώνοντας την προέλευση του κουτιού και το προωθεί προς προσωρινή αποθήκευση.

2003

Έτος Ίδρυσης

8000

οδοντιατρεία, μικροβιολογικά εργαστήρια, κλινικές κ.α.

12

Νοσοκομεία κατά μέσο όρο ετησίως

3

Πιστοποιήσεις ISO

«Ευστάθιος Γ. Τσιγκρής, Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, διακριτικός τίτλος ENVIRODENT»

ENVIRODENT – Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2003 από τον Στάθη Τσιγκρή, Οδοντίατρο. Η δραστηριότητα της εταιρίας από τα μέσα του 2005, που η τότε Νομοθεσία επέβαλε στα Νοσοκομεία την διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων, επικεντρώθηκε στον τομέα αυτό, κυρίως στην περιοχή της Αχαΐας αλλά και στην Κρήτη με επέκταση στην συνέχεια και σε περισσότερες περιφέρειες όπως Αττική, Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ήπειρο και Θράκη και πλέον σε όλη την Ελλάδα.