” Ξεκινάτε την διαχείριση των μολυσματικών αποβλητων του ιατρείου σας. Τι πρέπει να κάνετε?”

“Παρακολουθείστε το βίντεο και τις οδηγίες παρακάτω”

“Μετά το μόνιμο κλείσιμο του κουτιού hospital box ο γιατρός σφραγίζει το κουτί με την σφραγίδα του, υποδηλώνοντας την προέλευση του κουτιού και το προωθεί προς προσωρινή αποθήκευση.

“Προσωρινή αποθήκευση”

Τα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΕΑ) αποθηκεύονται σε καταψύκτες για διάστημα έως 30 ημέρες και θερμοκρασία 0 βαθμούς C δεδομένης της παραγωγής του ιατρείου που φυσιολογικά, δεν ξεπερνά τα 500 λιτρα μηνιαίως (όγκος ισοδύναμος με πάνω από 8 hospital box 60 λίτρων).

Η αποκομιδή γίνεται μια φορά τον μήνα μετά από τηλεφωνική ειδοποίηση του ιατρού από την εταιρία βάσει προγράμματος, με την συμπλήρωση συνοδευτικού εντύπου και δελτίου αποστολής, τα οποία σφραγίζονται και υπογράφονται από τον γιατρό ή τον υπεύθυνο του ιατρείου για τα απόβλητα (ενδεχομένως ο/η βοηθός) και πιστοποιούν τη παράδοση των αποβλήτων στην εταιρία μεταφοράς. Σε αυτά αναγράφονται στοιχεία όπως η φύση των αποβλήτων (στερεά αμιγώς μολυσματικά) ο αριθμός των κουτιών που παραλαμβάνονται και το βάρος τους (ζύγιση ενώπιον του υπευθύνου του ιατρείου). Το προσωπικό της εταιρίας γνωρίζει πλήρως την συμπλήρωση των εντύπων και στον γιατρό δεν μένει παρά να ελέγξει την ζύγιση και να υπογράψει τα έντυπα. Τα έντυπα αυτά επιστρέφονται σφραγισμένα από την μονάδα που τα παραλαμβάνει, στον ιατρό και έτσι εξασφαλίζεται η πλήρης τελική διαχείριση των παραδοθέντων αποβλήτων.