Ερώτηση: Μα εγώ δεν έχω αμάλγαμα στο ιατρείο, τι κάνω γι’ αυτό;

Απάντηση: Αλήθεια είναι ότι οι εμφράξεις αμαλγάματος έχουν μειωθεί αισθητά, λόγω των ρητινών. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο όμως για αρκετό χρονικό διάστημα πολλές παλαιές εμφράξεις αμαλγάματος θα αφαιρούνται. Το απόβλητο που προκύπτει ζητείται να συλλέγεται (είτε από παγίδες αμαλγάματος, είτε από τα διάφορα φίλτρα του οδοντιατρικού μηχανήματος). Οι ορθοδοντικοί και οι γναθοχειρουργοί λογικά δεν έχουν απόβλητα αμαλγάματος.


Ερώτηση: Και ποιός με διαβεβαιώνει ότι ο μεταφορέας θα μεταφέρει τα απόβλητα στην μονάδα που διατείνεται ότι τα μεταφέρει;

Απάντηση: Κάθε μεταφορά, οποιουδήποτε αντικειμένου, δια νόμου ακολουθείται από ένα δελτίο αποστολής. Αυτό το παίρνει ο μεταφορέας υπογεγραμμένο από τον οδοντίατρο και το επιστρέφει υπογεγραμμένο-σφραγισμένο από την μονάδα που το παρέλαβε. Εκτός αυτού του δελτίου αποστολής, υπάρχει και ειδικό συνοδευτικό έντυπο το οποίο και αυτό φεύγει υπογεγραμμένο από τον οδοντίατρο και επιστρέφει υπογεγραμμένο-σφραγισμένο από την μονάδα που το παρέλαβε. Ειδικά στον τομέα διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων είναι πλέον δύσκολο (μάλλον απίθανο) να συμβούν φαινόμενα που έχουν στο παρελθόν αμαυρώσει την φήμη του χώρου διαχείρισης απορριμμάτων με άτακτη απόρριψη των αποβλήτων και όχι παράδοση στην μονάδα προορισμού τους.


Ερώτηση: Τι χρειάζομαι τελικά για να είναι καλυμένο το οδοντιατρείο μου σε περίπτωση ελέγχου;

Απάντηση: Καλό είναι να υπάρχει σύμβαση σε ισχύ με αδειοδοτημένη εταιρία διαχείρισης αποβλήτων. Προσοχή στις αδειοδοτήσεις των εταιριών διότι πολλοί διατείνονται ότι κατέχουν τις κατάλληλες άδειες χωρίς αυτό να ισχύει. Οι άδειες όλων των μεταφορέων αποβλήτων θα πρέπει να έχουν ανανεωθεί με βάση την νέα Νομοθεσία έως τις 8.5.2013, αλλιώς η ισχύς τους τελειώνει ακριβώς εκείνη την ημέρα. Οι νέες άδειες έχουν πενταετή ισχύ και δείχνουν συμμόρφωση με τα νέα δεδομένα.

Οι αναγκαίες συσκευασίες πρέπει να υπάρχουν στο ιατρείο, ώστε να υποδειχθεί στο ελεγκτικό όργανο ότι απορρίπτονται:

  • τα τέμνοντα αντικείμενα στο πλαστικό κουτί,
  • τα μη τέμνοντα στο χάρτινο κουτί (τύπου hospital box) και
  • το αμάλγαμα στο ειδικό πλαστικό κουτί για αμάλγαμα και τα ενδεχόμενα ακτινολογικά υγρά στα αντίστοιχα δοχεία (ένα για εμφανιστικά και ένα για στερεωτικά υγρά)